Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Młodzieżowa Rada Miejska

UCHWAŁA NR VIII/118/ 2007 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 24 maja 2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

  1. Wyraża się zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.
  2. Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie oraz zasady jej działania reguluje statut, stanowiący załącznik do uchwały.
  3. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie zarządzi Prezydent Miasta Tarnowa we wrześniu 2007r.
  4. Traci moc uchwała Nr XLIV/823/ 2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa.
  5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Żądło

hala PM GUMNISKA

Hala Gumniska

hala zaprasza... kiedy, co?