Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady zachowania się w Bibliotece Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Zasady zachowania się

w Bibliotece Pałacu Młodzieży

w Tarnowie

1. W wyznaczonych godzinach z Biblioteki może korzystać każdy uczestnik zajęć prowadzonych w Pałacu Młodzieży, jego rodzice, wszyscy pracownicy placówki oraz każdy uczeń nie będący uczestnikiem zajęć za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej.

2. W pracowni może przebywać tylko tyle osób ile jest miejsc siedzących.

3. Czytelnicy powinni pozostawiać okrycia wierzchnie w szatni.

3. Do Biblioteki nie można wnosić żadnych posiłków oraz napojów.

4. W Bibliotece obowiązuje cisza.

5. Zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.

6. Czytelnik powinien stosować się do zaleceń dyżurnego bibliotekarza.

7. W pracowni można korzystać z całych zbiorów biblioteki tzn. z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych oraz ze zbiorów wypożyczalni.

8. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

9. Przed opuszczeniem pomieszczeń bibliotecznych czasopisma odnosi się na ustalone miejsca, a książki oddaje bibliotekarzowi.

10. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne zbiory z których korzystał.

11.Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia wyposażenia i materiałów bibliotecznych.

12. Troskę o ład i porządek w pomieszczeniu powierza się również czytelnikom.

13. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie (np. zakłócanie ciszy, przeszkadzanie w pracy innym czytelnikom, kwestionowanie zasadności postanowień regulaminu, przebywanie na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających) może spowodować utratę prawa wstępu do Biblioteki Pałacu Młodzieży w Tarnowie lub prawa korzystania z jej zbiorów).

Biblioteka

Biblioteka Pałacu Młodzieży serdecznie zaprasza wszystkich uczestników zajęć oraz ich rodziców do korzystania z bogatych zasobów bibliotecznych.

W naszym księgozbiorze posiadamy duży wybór bajek i lektur szkolnych, powieści historycznych, przygodowych i obyczajowych – dla młodszych i starszych czytelników.

 

Biblioteka czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 18.00

Środa: 15.00 - 18.00

Czwartek: 15.00 - 18.00

Sala nr 14, parter

 

Zapraszamy!

 


 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób. Czytajmy dzieciom. Badania naukowe potwierdzają: Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, pomaga w wychowaniu i ułatwia naukę w szkole.

Historia Biblioteki

Rozwój biblioteki i czytelni Pałacu Młodzieży w Tarnowie.Nieodzowną częścią składową każdego pałacu młodzieży jest biblioteka. Bowiem książka, mimo wielu ogólnie dostępnych środków masowego przekazu, jest cennym źródłem zarówno dla zdobycia wiedzy, jak i intelektualnych przeżyć. Dlatego w tarnowskim Pałacu Młodzieży zwraca się dużą uwagę na kontakty bywalców tej placówki z wartościową lekturą. Wśród uczestników wszystkich pracowni wyrabia się zainteresowania nią tak, aby książka stała się niezbędnym towarzyszem życia każdego młodego człowieka.
Z zamiarem utworzenia biblioteki i czytelni w Pałacu Młodzieży w Tarnowie noszono się od samego powstania tej placówki tj. od 1951 roku. Jednakże budynek w Miejskim Parku, w którym mieścił się ówczesny Dom Harcerza posiadał tylko trzy sale. Utworzono w nich pracownie, na które było największe zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży miasta Tarnowa. Także brak kadry instruktorskiej i środków finansowych stał na przeszkodzie utworzenia tejże pracowni. Nawet po przeniesieniu placówki do nowego, większego budynku przy ulicy Słowackiego i przemianowaniu na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży nie było warunków do utworzenia biblioteki. Dopiero po otrzymaniu dużego budynku przy ul.Krasickiego 24 (obecnie Piłsudskiego 24) w 1959 roku stworzono warunki do jej powstania. Nie stało się to jednak z dnia na dzień. Przygotowania trwały aż 5 lat. Należało najpierw wykwaterować zamieszkałe budynek rodziny, remontować sukcesywnie poszczególne sale itp. Wiadomym jest, iż remontowi poddawano sale na pracownie już działające. Nowo otwierane pracownie musiały czekać "w kolejce". Tak też był i z biblioteką. Jednakże nie czekano z założonymi rękami. Sukcesywnie gromadzono księgozbiór i sprzęt do wyposażenia pracowni. Trwały także poszukiwania osoby mogącej w sposób kompetentny ją poprowadzić.

W styczniu 1964 roku absolwentka muzykologii Pani Olga Waręda przyszła do ówczesnego dyrektora placówki Pana Józefa Skubaji w poszukiwaniu pracy odpowiadającej jej wykształceniu. Za namową dyrekcji podjęła się jednak prac przygotowawczych, związanych z otwarciem biblioteki w PM oraz pracy w niej. Biblioteka i czytelnia otrzymały wówczas jedno ogromne pomieszczenie o powierzchni około 100 m2 na II piętrze budynku. Mimo remontu, pomieszczenie to nie było przygotowane do przyjęcia w swoje mury biblioteki. Poprzednio znajdowała się tam świetlica. Pozostało po niej w spadku wielu sprzętów, głównie stolików i krzeseł, a także kilkadziesiąt podniszczonych książek. "Na wejście" bibliotekarka otrzymała tylko 4 regały biblioteczne i około 2000 nie opracowanych i nieuporządkowanych książek i czasopism. Ze względu na trudności finansowe placówki nie było możliwości zatrudnienia kogokolwiek do pomocy. Gro książek zakupionych w poprzednich latach leżało zapakowane w pudłach, niekiedy zamoknięte (składowane były w piwnicach budynku). Opracowywanie, oprawianie, włączanie książek do księgozbioru trwało bardzo długo. Dopiero po siedmiu miesiącach prac organizacyjnych biblioteka otworzyła swoje podwoje dla dzieci i młodzieży. Stało się to we wrześniu 1964 roku. Początkowo ograniczyła swoje funkcje tylko do wypożyczania książek.

Po wyposażeniu w odpowiedni sprzęt udostępniono młodzieży czytelnię. Jak już wcześniej wspomniano, zarówno biblioteka jak i czytelnia znajdowały się w jednym pomieszczeniu. Utrudniało to w sposób znaczący pracę, gdyż jedna osoba zatrudniona w bibliotece, nie mogła prowadzić zajęć z czytelnikami równocześnie z pracami bibliotecznymi. Dużą pomocą bibliotekarce służyły dzieci i młodzież garnące się wielkim zapałem do pomocy. Przez 25 lat działał przy bibliotece i czytelni PM Klub Miłośników Książki (od 1964r. do 1989r.). Inicjatorem jego powstania była kierownik biblioteki Pani O. Waręda, która prowadziła go przez 20 lat (do przejścia na emeryturę w 1985r.). Po jej odejściu opiekę nad klubem przejęła Pani Urszula Sroga. Klub działał jeszcze 5 lat i w 1990r. działalność jego została zawieszona. Spotkania Klubu Miłośników Książki odbywały się dwa razy w miesiącu (soboty). Zajęcia związane z przygotowywaniem form wizualnej propagandy książek miały miejsce według ustalonego planu oraz w miarę potrzeb. Młodzież pełniła w bibliotece dyżury w czasie których pomagała bibliotekarce w jej pracy. W zajęciach Klubu, przez cały czas jego działalności uczestniczyło średnio 40 osób rocznie. Księgozbiór biblioteki kompletowany był i jest pod kątem uczestników zajęć w PM. Znajdują się w niej książki beletrystyczne, specjalistyczne i o tematyce ogólnej. Stosunek procentowy w/w literatury kształtuje się w sposób następujący: literatura beletrystyczna - około 50%, literatura specjalistyczna - około 30%, literatura o tematyce ogólnej - około 20%. Taki stosunek procentowy księgozbioru zachował się do dnia dzisiejszego. Podczas swojej działalności biblioteka i czytelnia PM skompletowały około 15 tysięczny księgozbiór, który jest nadal systematycznie uzupełniany i aktualizowany.
W roku 1997 nastąpiła zmiana lokalizacji biblioteki i czytelni PM. Została ona przeniesiona z sali 53 (II piętro) do sal 13, 14 i 16 ( parter budynku). Wypożyczalnia zyskała 2 pomieszczenia, natomiast czytelnię usytuowano wraz z Galerią "pałac" w jednym dużym pomieszczeniu mającym charakter czytelni oraz sali wystawowej.

Opracowała na podstawie materiałów archiwalnych Renata Małek

hala PM GUMNISKA

Hala Gumniska

hala zaprasza... kiedy, co?